ฝนตก ออกมาเล่นน้ำฝน

posted on 02 Sep 2009 10:20 by vandasung in Diary

เปาะเปาะ  แปะแปะ

ฝนแหมะ จากฟ้า

พวกเรา เริงร่า

หรรษา รับฝน

 

พักเที่ยง พักเหนื่อย

เดินเอื่อย  เหลือทน

ดูสิ  นั่นฝน

ร่วงหล่น โปรยปราย

 

ร่างกาย  เติบใหญ่

หัวใจ  ยังเล็ก

อยากเป็น  เด็กน้อย

เฝ้าคอย  เปียกฝน

 

ผู้ใหญ่  เล่นซน

จนตัว  เปียกปอน

เห็นแล้ว  นึกย้อน

ถึงตอน  เยาว์วัย

 

ฮ า ด เ ช้ ย

Comment

Comment:

Tweet